fbpx
0

Brak produktów w koszyku

Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] § 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. STS Marek Hanaczewski z siedzibą przy ulicy Ul. Jarzebinowa 49, 55-120 Pęgów będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6932041153.
 2. kupbutelke.eu sklep prowadzony przez STS Marek Hanaczewski w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez STS Marek Hanaczewski w domenie kupbutelke.eu, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów zakupu towarów. W dalszej części regulaminu kupbutelke.eu nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.
 3. Użytkownik podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu kupbutelke.eu, a w szczególności który dokonuje Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
 4. Rejestracja Kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania w systemie serwisu, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemuo przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu kupbutelke.eu oferty sprzedaży.
 5. Sprzedawca, Oferent STS Marek Hanaczewski
 6. Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu kupbutelke.eu przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
 7. Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu kupbutelke.eu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 8. Towar rzecz znajdująca się w sklepie internetowym kupbutelke.eu.
 9. Strona Towaru podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru.
 10. Oferta skierowana przez STS Marek Hanaczewski, do wszystkich użytkowników serwisu kupbutelke.eu, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 11. Zamówienie określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi wskazanych przez STS Marek Hanaczewski towarów (np.maseczek, żeli antybakteryjnych itp.) składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do STS Marek Hanaczewski W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system kupbutelke.eu w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 12. Koszyk narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie kupbutelke.eu, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia ofertyZamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
 13. Przyjęcie oferty podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty – „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. W wyjątkowych przypadkach – gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji kupbutelke.eu niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 14. Złożenie zamówienia podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego w oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy STS Marek Hanaczewski i Kupującym. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż pracownik kupbutelke.eu może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić.
 15. Sprzedaż, Zawarcie umowy wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535 – 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 16. Regulamin niniejszy Regulamin korzystania z serwisu kupbutelke.eu, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu http://www.kupbutelke.eu/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu, a ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie kupbutelke.eu, jest STS Marek Hanaczewski z siedzibą przy ulicy Andromedy 19, 67-200 Głogów będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6932041153, nazywana w dalszej treści niniejszego RegulaminuSTS Marek Hanaczewski
 3. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę internetową kupbutelke.eu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 4. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez STS Marek Hanaczewski z wybraną opcją transportu realizowaną przez Pocztę Polską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla STS Marek Hanaczewski do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu klienta składającego zamówienie.
 5. W sklepie możliwa jest płatność przelewem (numer konta bankowego jest generowany indywidualne w Koszyku) oraz płatność w systemie PayU obejmująca szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu kupbutelke.eu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w kupbutelke.eu.
 2. STS Marek Hanaczewski informuje, iż podczas korzystania z usług kupbutelke.eu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Więcej informacji na temat plików typu „cookies” znajdą Państwo pod adresem http://www.kupbutelke.eu/polityka-prywatnosci/.

Dział II [ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU kupbutelke.eu] § 4 Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu kupbutelke.eu w charakterzeKupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu nieodpłatnie.
 2. Korzystającym z serwisu kupbutelke.eu w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie STS Marek Hanaczewski.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić STS Marek Hanaczewski o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 5 Rejestracja

 1. Użytkownik, o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
 2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.kupbutelke.eu/moje_konto/go/zaloz_konto/, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości UżytkownikaUżytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

§ 6 Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.
 2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a STS Marek Hanaczewski na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez STS Marek Hanaczewski w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres zamowienia@kupbutelke.eu lub na piśmie na adres STS Marek Hanaczewski z siedzibą przy Ul. Jarzebinowa 49, 55-120 Pęgów (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez STS Marek Hanaczewski usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest do zarejestrowania się w serwisie i uzupełnienia konta zgodnie ze stanem rzeczywistym poprzez podanie danych kontaktowych m.in.: imienia, nazwiska, adresu do doręczeń oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 5. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie kupującym w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 6. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.
 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 8. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
 9. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

Dział III [ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU kupbutelke.eu] § 7 Zasady ogólne

 1. STS Marek Hanaczewski jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. W ramach serwisu kupbutelke.eu oferowane są do sprzedaży akcesoria meblarskie (towary) m.in.: rękawiczki, okulary, żele antybakteryjne itp.

§ 8 Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez kupbutelke.eu do wszystkich Użytkowników serwisu w celu zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.
 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 9 Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk” lub „Idę do Kasy”.
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju ofertyUżytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§ 10 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu  nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu  w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu  i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu  obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu .
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu  mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 11 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu  ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  1. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  2. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro);
  3. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay.com – Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Klient nie może łączyć różnych form płatności.
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od STS Marek Hanaczewski wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 5. Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych tpay.com oferowanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, Nr KRS 0000412357 , zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.
 6. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu  w zakładce „Formy płatności” pod adresem www.kupbutelke.eu/dostawa-i-platnosc/ lub stronie internetowej pod adresem https://tpay.com/.

§ 12 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu  są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny dostarczenia towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu  w zakładce „Termin i koszt dostawy” pod adresem www.kupbutelke.eu/dostawa-i-platnosc/.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu  ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu  są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu  do miejsca wskazanego przez Klienta jest odpłatne.
 5. Koszty zamówionego towaru zawsze ponosi Klient zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień zawarcia Umowy.
 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podawany jest przy każdym Towarze na Stronie Towaru  i zależny jest on od czasu ustalonego przez producenta Towaru.
  1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez STS Marek Hanaczewski do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez STS Marek Hanaczewski potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu  są dostarczane wraz z wystawioną przez STS Marek Hanaczewski fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

§ 13 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. STS Marek Hanaczewski jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. STS Marek Hanaczewski ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć STS Marek Hanaczewski dowód zakupu towaru w postaci faktury lub paragonu.
 3. Reklamację można złożyć mailowo lub pocztą tradycyjną. Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.kupbutelke.eu/reklamacje-i-zwroty/.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt STS Marek Hanaczewski dostarczyć wadliwy towar na adres: STS Marek Hanaczewski Ul. Jarzebinowa 49, 55-120 Pęgów.
 5. STS Marek Hanaczewski rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu , można składać na przykład:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kupbutelke.eu ,
  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 71 723 02 38, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 7. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, STS Marek Hanaczewski zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 14 Przyjęcie oferty, Sprzedaż

 1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż pracownik kupbutelke.eu może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić.
 2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535 – 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Z chwilą przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

§ 15 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 15a Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 15 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

 1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

§ 16 Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Dział IV [ROLA STS Marek Hanaczewski W RAMACH SKLEPU kupbutelke.eu] § 17 Postanowienia ogólne

 1. STS Marek Hanaczewski w ramach prowadzonego przez siebie serwisu tworzy sklep kupbutelke.eu, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.
 2. STS Marek Hanaczewski udostępnia zainteresowanym osobom (Użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.
 3. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na zamowienia@kupbutelke.eu.
 4. STS Marek Hanaczewski, wyłącznie w wypadkach wyraźnie wskazanych występuje w ramach serwisu w charakterze Sprzedającego.

§ 18 Uprawnienia STS Marek Hanaczewski w ramach sklepu kupbutelke.eu

 1. STS Marek Hanaczewski może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu kupbutelke.eu lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy STS Marek Hanaczewski uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
 2. W przypadku zawieszenia KontaUżytkownik nie ma możliwości zalogowania się do niego.
 3. STS Marek Hanaczewski może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
 4. STS Marek Hanaczewski nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od STS Marek Hanaczewski niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie STS Marek Hanaczewski.
 5. STS Marek Hanaczewski zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

Dział V [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 19 Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest STS Marek Hanaczewski z siedzibą przy ulicy Andromedy 19, 67-200 Głogów będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6932041153.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez STS Marek Hanaczewski w ramach serwisu oraz Sprzedawcy.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 4. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od STS Marek Hanaczewski lub innych podmiotów (za zgodą STS Marek Hanaczewski) w tym informacji dotyczących produktów lub usług STS Marek Hanaczewski oraz innych podmiotów (za zgodą STS Marek Hanaczewski). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres STS Marek Hanaczewski Ul. Jarzebinowa 49, 55-120 Pęgów.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez STS Marek Hanaczewski danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez STS Marek Hanaczewski jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 7. STS Marek Hanaczewski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

§ 20 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik występujący w serwisie kupbutelke.eu w charakterze Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z STS Marek Hanaczewski (dotyczącą założonego przez siebie Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
 2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez STS Marek Hanaczewski za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji STS Marek HanaczewskiUżytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody STS Marek Hanaczewski

§ 21 Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w przyszłości jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a ewentualne spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych właściwych ustaw, a niewymienionych w treści niniejszego Regulaminu.

§ 22 Ważność Regulaminu Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 23 Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.kupbutelke.eu/regulamin/, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.kupbutelke.eu/regulamin/.
 3. STS Marek Hanaczewski zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 4. STS Marek Hanaczewski zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny.
 5. W przypadku złożenia przez STS Marek Hanaczewski oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia STS Marek Hanaczewski  do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika.
 6. STS Marek Hanaczewski oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

Załącznik nr 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczeniu rzeczy przez czas oznaczony bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstapieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Przedsiębiorcę przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 10. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.